Ecocycle
Ecocycle
Ecocycle
Ecocycle

Sürekli Sistem Paket Arıtma Model ve Boyutları

     Sürekli Sistem Paket Arıtma üniteleri önçöktürme ve dengeleme haznelerine ihtiyaç duymayan yer üstü sistemlerdir.

Sürekli Sistem paket Arıtma 3d

Arıtma Ünitesinin giriş bölümünde ızgara kanalı ve pompalar için transfer haznesi bulunmaktedır. İki adet atıksu dalgıç pompası eş yaşlandırma prensibiyle yedekli olarak çalışmaktadır. Atıksu arıtma Ünitesinin çıkışında da çamur toplama haznesi bulunmaktadır. Ünitelerin boyutlarına Aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Sürekli Sistem paket Arıtma Çizimleri
Modeller ve Boyutlar : Sürekli Sistem paket Arıtma Boyutları * Tabloda yer alan kişi eşdeğer nüfusu kişi başı 200 litre /gün kabul edilmiştir. Su kullanımın yüksek olduğu yerlerde (Oteller, yazlıklar vb.) Arsimak'a danışılmalıdır.
** Denizaşırı ülklerde taşıma kolaylığı için Arıtma Üniteleri konteyner boyutlarında üretilmektedir.


Paket Arıtma, Paket Arıtma Üniteleri, Evsel Atıksu Arıtma, Biyolojik Arıtma, Paket Arıtma Sistmleri, Proseptic Paket Atıksu Arıtma Üniteleri